Öğütme-Kırma-Ezme

Ürünlerin istenen partikül büyüklüğünde kırılmasını ve öğütülmesini sağlayan ekipmanlardır.

Ürünün kullanım amacına göre ve istenen özelliklere göre Feedtech, farklı özelliklerde tasarımlar geliştirmiştir.