Şartlandırma

Yemlerin paketlenmesi, taşınması ve yemliklere dağıtılması sırasında homojenliğinin bozulmaması
için pelet forma getirilmesi gerekir.

Peletleme öncesi toz formdaki yemlerin buhar ile karıştırılması, pişirilmesi ile hammaddelerin kondüsyonu sağlanır, besin değerlerinin sindirilebilirliği artar, daha hijyen ve homojenliği korunmuş bir yem elde edilir.

Bu işlem için Feedtech, amaca uygun farklı ekipmanlar tasarlamıştır.

***Kondisyoner
***Çift Şaft Kondisyoner
***RTB – Hygnizer
***Feed Compactör
***Expander