Soğutucular

Peletlenen yem içindeki nemi düşürmek ve sıcaklığı ortam sıcaklığına düşürmek için tasarlanmış ekipmanlardır. Ortamdaki hava yem akış yönünün ters istikametinde yem içinden geçirilir, yem sıcaklığını ortam sıcaklığına düşürülmesi sağlanır.

Hava giriş yüzey alanı genişletilerek tüm peletlerin eşit soğutulması sağlanır. Soğutucu içinde yemin düzgün dağılımı için dağıtıcı mekanizmalar geliştirilmiştir.

Soğutucu girişinde bulunan hava kilidi ile soğutucu içinden geçen hava akışı performansı artırılır.